Naszym głównym obszarem działania są technologie z segmentu enterprise. Mamy doświadczenie zarówno w rozwiązaniach opartych na .NET Framework jak i rozwiązaniach zbudowanych wokół platformy Java Enterprise Edition. Posiadamy również bogate doświadczenie w dziedzinie relacyjnych baz danych, w szczególności Oracle oraz MS SQL.

[vc_cta h2=”” h4=”W ramach projektów, w których braliśmy udział, poruszaliśmy się w następujących rozwiązaniach:”]Java: Struts 1.x, Spring, JBoss Seam, Vaadin, GWT, JSF, PrimeFaces, RichFaces, Apache Tomcat, Oracle Weblogic, Junit, JAX-WS, XML (JAXB, parsery SAX, DOM), Maven, Ant, JProfiler – professional Java profiler

.NET:  C#, ASP.NET, Windows Forms, Unity Application Block, Linq2Sql, Windows Workflow Foundation, Windows Communication Foundation, Moles, MSTests

Inne: JavaScript, jQuery, Highcharts, Hudson, Jenkins, Jetbrains TeamCity

Na potrzeby kilku naszych klientów zaprojektowaliśmy, stworzyliśmy i uruchomiliśmy urządzenia elektroniczne oparte na platformie Raspberry Pi.[/vc_cta]