Prologistica

 

Z firmą Prologistica współpracujemy klilka lat. Wspomagamy Prologisticę w tworzeniu inowacyjnej aplikacji automatyzującej procesy odnawiania zapasów magazynowych oraz planowania zakupów, sprzedaży i produkcji w oparciu o prognozy popytu.

 

W ostatnim czasie przeprowadziliśmy migrację części funkcjonalności z technologi EclipseRap na Angular. Dodatkowo zmigrowaliśmy proces realasowania z ręcznych buildów w środowisku Eclipse IDE na Maven przy użyciu Tycho, stworzyliśmy system zarządzania modyfikacjami w bazie danych.

 

Działania te pozwoliły na wdrożenie CI Jenkins i wytworzenie w organizacji kultury DevOps i wypuszczania wersji dla klientów na żądanie.

 

 

Eclipse Rap
Eclipse Rap

 

To

Angular 9
Angular 9

 

Więcej o aplikacji ProLogistica Soft możesz znaleźć na stronie:

https://prologistica.pl/produkty/prologistica-planning.html