Logginly

Aplikacja do power performance. Zwiększa opłacalność biznesu poprzez monitorowanie i określanie kluczowych wskaźników w organizacji.
Moduły: zarządzanie strukturą organizacyjną, określanie i parametryzowanie wskaźników, kalkulatory, obieg dokumentów, raporty, wykresy, porównania.
Aplikacja wdrożona do klienta referencyjnego. Zespół marketingowy przygotowuje kampanię.