Instalway

Oprogramowanie do zarządzania projektami budowlanymi: rozliczenia, wykonawcy, oferty, magazyn narzędzi, fakturowanie, obieg dokumentów.
Aplikacja jest już używana do pracy przez firmę Instalroom oraz Menmark.