Prologistica

Wieloletnia współpraca z firmą Prologistica to przykład naszej zdolności do tworzenia innowacyjnych aplikacji, które napędzają rozwój biznesu. Razem z Prologisticą pracowaliśmy nad stworzeniem aplikacji, która automatyzuje procesy odnawiania zapasów magazynowych, a także planowanie zakupów, sprzedaży i produkcji, opierając się na precyzyjnych prognozach popytu.

Nasz sukces to migracja części funkcjonalności z technologii EclipseRap na Angular. Dodatkowo przeprowadziliśmy skomplikowany proces migracji z ręcznych buildów w środowisku Eclipse IDE na Maven, przy użyciu Tycho. Stworzyliśmy również system zarządzania modyfikacjami w bazie danych.

Te działania pozwoliły na wdrożenie Continuous Integration (CI) za pomocą Jenkins i stworzenie kultury DevOps w organizacji, co umożliwiło wypuszczanie wersji aplikacji dla klientów na żądanie.

Angular
Eclipse Rap
EJB
Microservices
Migration
Tags: