Delivery System

Jeden z naszych większych projektów, w który od strony InfiniteProgress było zaangażowanych 3 architektów, 10 programistów, 2 testerów i 1 project manager. W samym projekcie uczestniczyło kilkanaście firm z EU. Celem było stworzenie kilku aplikacji dla branży kurierskiej. InfiniteProgress odpowiadało za architekturę, wydajność i poprawną

Prologistica

  Z firmą Prologistica współpracujemy klilka lat. Wspomagamy Prologisticę w tworzeniu inowacyjnej aplikacji automatyzującej procesy odnawiania zapasów magazynowych oraz planowania zakupów, sprzedaży i produkcji w oparciu o prognozy popytu.   W ostatnim czasie przeprowadziliśmy migrację części funkcjonalności z technologi EclipseRap na Angular. Dodatkowo zmigrowaliśmy proces realasowania z ręcznych