PrideJournal Web

System do zarządzania przychodniami. Działa obecnie w placówkach w Norwegii. Automatyzacja i przyspieszenie czasu wizyty, elektroniczne ankiety i badania (spirometria, audiometria), badania okresowe, badania przesiewowe, moduł raportowania.