Prologistica

  Z firmą Prologistica współpracujemy klilka lat. Wspomagamy Prologisticę w tworzeniu inowacyjnej aplikacji automatyzującej procesy odnawiania zapasów magazynowych oraz planowania zakupów, sprzedaży i produkcji w oparciu o prognozy popytu.   W ostatnim czasie przeprowadziliśmy migrację części funkcjonalności z technologi EclipseRap na Angular. Dodatkowo zmigrowaliśmy proces realasowania z ręcznych