Jak pracujemy, czyli proces wytwórczy.

Sposób pracy jest wysoce zależny od wykonywanego zadania i potrzeb klienta, ale możemy przedstawić ogólny, najczęściej wykorzystywany, uproszczony schemat (dla przykładu przy tworzeniu nowej aplikacji):

  1. Cykl spotkań z klientem pozwalający na zrozumienie przez nas specyfiki jego zagadnień biznesowych i oczekiwań
  2. Przedstawienie naszej wstępnej propozycji rozwiązania
  3. Wypracowanie wstępnej koncepcji rozwiązania i warunków odpowiadających zainteresowanym stronom
  4. Wykonanie kompleksowej analizy biznesowej i przygotowanie dokumentu specyfikacji wymagań klienta
  5. Przygotowanie planu działania
  6. Akceptacja klienta
  7. Rozpoczęcie właściwego procesu wytwórczego

Właściwy proces wytwórczy prowadzony jest często w metodyce SCRUM. Bardzo ogólne założenia są takie, że w projekcie mamy stałe:

  • czas
  • jakość

Czas i jakość są niezmienne – czas jest z góry określony (np. rok), a jakość wysoka. Sterujemy zakresem funkcjonalności, jakie możemy wykonać w określonym czasie. Jeżeli zakres funkcjonalności się zwiększa, zwiększa się też czas. Co pewien stały i z góry określony czas, który zwykle wynosi od 2 tygodni do miesiąca planujemy zadania na kolejny okres zwany Sprintem. Po każdym Sprincie zespół prezentuje postępy prac klientowi, który dzięki temu może reagować na zmiany i czuwać nad tym, żeby szły one we właściwym kierunku. Po prezentacji ustalane są zadania na kolejny Sprint i cały proces się powtarza.

To oczywiście bardzo skrócony opis, jeżeli ktoś jest zainteresowany poszerzeniem swojej wiedzy na temat SCRUMa, polecam lekturę fachowej literatury.